Szakmai Etikai Kódex

A pszichológusok szakmai etikai kódexének szempontjai

1. A pszichológusi tevékenység gyakorlására való jogosultság

2. Elkötelezettség és felelősség

3. A szakszerűség követelményei (szakmai kompetencia)

4. A klienssel való kapcsolat

5. Titoktartási kötelezettség

6. Kutatásetikai alapelvek

7. Nyilvános szereplés és hirdetések

8. Az etikai kérdések kezelése